powrót na stronę główną

 Z ŁUBIEŃSKICH KRONIK

ŁUBNO  k/Dynowa, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.

___________________________________________________________________________________________________

 

Parafia Rzymsko - Katolicka

w Łubnie

 

           Wieś Łubno vel Łubna koło Dynowa pod koniec XVI wieku była zamieszkiwana przez ludność polską, wyznania rzymsko-katolickiego i ruską, wyznania schizmatyckiego. Wieś ta, jak wiele innych okolicznych, należała do Andrzeja Wapowskiego kasztelana przemyskiego, który zginął tragicznie z zadanej mu rany przez Samuela Zborowskiego.

W tamtych czasach na ziemiach polskich, szerzył się ruch unijny. Pionierem tego ruchu w okolicach Dynowa była Katarzyna Wapowska, wdowa po w/w  Andrzeju Wapowskim. Ona to wykupywała w swych dobrach cerkwie i zamieniała na kościoły obrządku rzymsko-katolickiego. /..../

 

...Dnia 11 lutego 1593 r. /3 lata przed Unią na Synodzie Brzeskim biskup przemyski Goślicki, dokonał w Dynowie uroczystej erekcji nowych kościołów w Izdebkach, Hłudnie, Bachórzu, Łubnie i Warze, przemianowanych z cerkwi schizmatyckich i oddał je do użytku wiernych. Tak powstaje pierwsza placówka katolicyzmu i polskości w Łubnie.

 

Przemianowany z cerkwi kościół w Łubnie, otrzymuje przy nominacji tytuł św. Jana Chrzciciela. Jest parafialny i zostaje przyłączony do prepozytury kościoła szpitalnego w Dynowie. Ks. kapelan szpitalny w Dynowie ma opiekować się kościołem w Łubnie i mieszkać przy kościele łubieńskim jako proboszcz. Dopiero od reform józefińskich w r. 1780, po skasowaniu szpitala dynowskiego, kościół w Łubnie stał się samodzielnym a Łubno samodzielną parafią.

           Liczba katolików w Łubnie początkowa była bardzo mała. /.../ W roku 1745 było 50 katolików obowiązanych do spowiedzi i Komunii Wielkanocnej , a w r. 1755 - 240. /.../

Według życzeń fundatorki Wapowskiej, kapłan obsługujący parafię Łubno ma tak żyć, "aby jak najczęściej Mszę św. miewał, a w dnie świąteczne obowiązkowo Msza św. być musi i to o ile możliwie śpiewana. W dni świąteczne, oprócz mszy śpiewanej, mają być odprawiane jutrznie, nieszpory i inne nabożeństwa. W poniedziałek należy odprawić Mszę św. za fundatorów,  a we środę i piątek - o nawrócenie Rusi". /.../

 

Poświęcenie kościoła odbyło się 5 czerwca 1670 r.

 

- 1 -

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

 

 

 

Duszpasterstwo ówczesnej parafii

 

           Jak wynika z protokołów powizytacyjnych ówczesnych biskupów, życie religijne w Łubnie jest dość zaniedbane. Kościół poświęcony został dopiero 5 czerwca 1670 roku. Wizytacja biskupa Piaseckiego podaje, że ówczesny pleban Ks. Bogacki Szymon musiał się zająć gruntowną odbudową podupadłego ze starości kościoła, czego dokonał przy pomocy ofiarnych ludzi. /..../

 

/....Wizytacja bpa Sierakowskiego w roku 1745 przedstawia kościół łubieński już nie jako wymagający naprawy, lecz odbudowy. Na duże trudności musiała się natknąć sprawa odbudowy, skoro przy następnej wizytacji w roku 1755 musi się bp Sierakowski ograniczyć do wyrażenia żalu, że kośćiół, znajduje się w opłakanym stanie i nie ma nikogo, kto by się zajął jego losem. /.../

 

/...O dalszych dziejach parafii niewiele jest wiadomo. Dopiero od roku 1874, gdy proboszczem jest ks. Szczxygieł, zaczynają pojawiać się pewne wiadomości. Zaczerpnięto je w większej części od Józefa Fuksy, organisty w Łubnie, który opowiadał co słyszał i widział. Wiadomości te uzupełnione zostały później i oparte na zapiskach znalezionych w księgach parafialnych przez 1 syna i brata organisty, którzy byli kapłanami , a mianowicie przez księży Andrzeja i Adama Fuksę.

         W roku 1874 - 1882 pracował w Łubnie ks.Wojciech Szczygieł. Z Łubna poszedł do Jodłówki Tuchowskiej, a stamtąd przyszedł do Łubna ks. Wojciech Nowak. Było to w roku 1882.

 

- 2 -

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

 

 

 

 

Duszpasterze w Łubnie od roku 1784.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 Ks. Szpiliński Jan                     

 Ks. Głowiński Jakub              

 Ks. Wojnarski Jakub               

 Ks. Trojnarski Jan                   

 Ks. Szczęchowicz Benedykt   

 Ks. Janusz Józef                       

 Ks. Palch Edward                  

 Ks. Wojciechowski Walenty   

 Ks. Samocki Jan                      

 Ks. Szczygieł Wojciech            

 Ks. Nowak Wojciech               

 Ks. Bauer Franciszek              

 Ks. Czayka Wawrzyniec         

 Ks. Kędzierski Marcin             

 Ks. Walenia Tomasz               

 Ks. Szetela Władysław           

 Ks. Kuczkowski Józef            

 Ks. Twardzicki Franciszek    

 Ks. Habrat Kazimierz              

 Ks. Majkowski Wojciech        

 Ks. Solecki Adolf                      

 Ks. Waiss Jan                          

 Ks. Dulniawka Bronisław      

 Ks. Birecki Kazimierz             

 

 - 1784r.

 - 1795 r.

 - 1805 r.

 - 1814 r.

 - 1817-1836 r.

 - 1836-1865 r.

 - 1864-1865 r.

 - 1865-1874 r.

 - 1874 r.

 - 1874 -1881 r.

 - 1881-1896r.

 - 1896r.

 - 1896-1932r.

 - 1917-1918 r.

 - 1918-1919 r.

 - 1920 r.

 - 1932 r.

 - 1933-1936 r.

 - 1936 r.

 - 1936-1941 r.

 - 1940-1941 r.

 - 1941 r.

 - 1941-1959 r.

 - 1959-1994 r.  (zmarł 1.04.2013r.)

 

           

      W roku 1974 mieszkał jeszcze Ks.Birecki Szczepan (85 lat), były proboszcz z Dytmarowa i dziekan prudnicki  w diecezji opolskiej. W Łubnie mieszkał od 1965 r. jako emeryt i był stryjem Ks.Bireckiego Kazimierza.

 

        Trzecim był Ks. Adam Fuksa (78 lat) emeryt, tutejszy rodak, mieszkający  od 1965 r. we własnym domu

niedaleko od  kościoła, były proboszcz z Zagórza k/Sanoka.

 

25 Ks.Siry Franciszek  - 1994-2007            (zmarł 10.07.2007r.)
26 Ks.Borkowski Stanisław  - 2007
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

- 3 -

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

 

 

 

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

- 4 -